Zu meiner Person

I am a team player, independent and accurate work is typical. Among my strengths are reliability, creativity and quality awareness. Through my numerous professional activities, I am stress-resistant, capable to handle multiple projects simultaneously and within the set deadline.

I look forward to new challenges, environment and interesting people.

 

Ich bin ein Teamplayer, der eigenverantwortliches und exaktes Arbeiten gewohnt ist. Zu meinen Stärken zählen Zuverlässigkeit, Kreativität und Qualitätsbewusstsein. Durch meine zahlreichen freiberuflichen Tätigkeiten bin ich stressresistent und fähig, mehrere Projekte gleichzeitig und innerhalb der vorgegebenen Deadline auszuführen.

Ich freue mich auf neue Herausforderungen, eine neue Umgebung und interessante Leute.

 

Należę do teamplayers, którzy przyzwyczajeni są do odpowiedzialności za wykonaną przez siebie pracę i do dbałości o jakość powierzonych zadań. Do moich zalet zaliczyłabym świadomość, kreatywność i jakość. Dzięki licznym i różnorodnym działaniom uodporniłam się na stres oraz zdobyłam umiejętność równoczesnej pracy nad wieloma projektami dotrzymując przy tym nieprzekraczalne terminy.

Cieszę się z możliwosci podjęcia nowych wyzwań, poznania nowego miejsca i ciekawych ludzi.

 

caroline_baranski
lebenslauf

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

Lebenslauf

 

Życiorys

 

Download